Äärettömän kuiva alkukesä aiheuttaa päänvaivaa tänä vuonna kylvettävälle kuminalle. Osa kylvettiin, kun kosteutta oli enemmän maassa, nyttemmin kosteus on hävinnyt toisin paikoin ja kumina taimentuu hitaammin.  Se osa, joka on tähän mennessä kylvetty, on kuitenkin itänyt jokseenkin normaalisti. Lämpöä on hyvin maassa ja yleensäkin on ollut hämmästyttävän runsaasti kosteutta syvällä. Toisin voi olla kevätkynnetyillä lohkoilla, koska kevätkynnössä murtuu kapillaarivoima ja riippuvuus sateesta tulee näin ollen suuremmaksi.

Sääntönä on, että kuminan pitäisi olla maassa viimeistään juhannuksena ehtiäkseen kasvaa tarpeeksi talven tuloon mennessä. Joskus on myös myöhempi kylvö onnistunut, mutta se edellyttää hienoa ja suotuisaa kesää ja syksyä. Tukisäännöt edellyttävät kylvön tapahtuvan viimeistään 30.6.

Yksi ongelma on, että maat ovat kuivia, kun ensimmäinen rikkaruohon torjunta tulisi aloittaa. Silloin maanvaikuttavuusteho Fenix-, Goltix- ja Senkor -aineilla on huonompi.  Tosin suosittelemme, että se suoritetaan joka tapauksessa.

Vaikkakin vuodet ovat kuivia tapaa kumina alkaa kasvaa, aikaisemmin tai myöhemmin. Edellyttäen, ettei sitä ole kylvetty liian syvään. Sitä vastoin kumina voi alkaa kasvaa epätasaisesti, mikä voi olla hankalaa, kun toinen rikkaruohoruiskutus tulee suorittaa. Toinen ruiskutus sekoituksella Fenix+Goltix+Lentagran edellyttää, että kuminalla on yksi tai kaksi kasvulehteä.

Koeruuduilla Närpiössä kumina taimentui 15 päivän jälkeen.