Mitä tulee muistaa ennen puintia:

– puhdista kuljetuskärryt ennen puinnin aloittamista. Erityisen varovainen tulee olla sen suhteen, että kuminan käytettävät kärryt ja kuljettimet eivät ole olleet yhteydessä torjunta-aineisiin. Tämä koskee erityisesti peitattua siementä.
– suositeltavaa on myös, että leikkuupöytä pidetään korkealla kuminaa puitaessa. Näin pyritään ehkäisemään pahkahomeen pääsemistä satoon, koska pahkahometta esiintyy varressa.
– aloita kuivaus heti kun kumina on puitu. Näin voidaan ehkäistä liiallinen bakteerikehitys. Kosteusraja on 11 %.
– älä kuivaa korkeammassa lämpötilassa kuin 45-50 astetta. Korkeampi kuivauslämpötila voi johtaa kuminan matalampaan öljypitoisuuteen. Muista jäähdyttää kunnolla, erityisesti lämpiminä päivinä.
– varastoi kumina kuivaan paikkaan. Jos kumina varastoidaan suursäkkeihin, muista asettaa puulavat säkkien alle.

Pidä leikkuupöytä korkealla kuminan puinnissa.