Kumina on talvehtinut vaihtelevasti. Kuivilla, savisilla, helposti läpimenevillä pelloilla on talvehtiminen onnistunut hyvin. Sitä vastoin pehmeillä, tiheimmillä maalajeilla ja vaikeasti läpäistävässä maaperässä ei ole havaittavissa taimia. Uusi asia on, että taimien juuret ovat alkaneet märäntyä ja uusia taimia ei nouse. Emme ole täysin varmoja, miksi näin on käynyt, se voi johtua jään runsaudesta viime talvena ja lämmön ja kylmän vaihteluista, mikä on nostanut kuminan juuret ylös roudasta.

Vaikea kysymys kuuluu, pitääkö kuminalohkon vai lopettaako sen. Jos on vähän tai ei ollenkaan taimia, riskinä on, että rikkaruohot valtaavat alan kesällä. Jos kuminaa kylvää uudelleen, täytyisi rikkaruohotorjunta aloittaa alusta.