Kuminan viljelyssä ei enää voi valita liima-ansoja (tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö) lisätoimenpiteeksi ympäristötukeen. Tämä merkitsee, myös, että enää ei tarvitse asettaa liima-ansoja kuminapelloille. Valinnaisesti voidaan ympäristökorvauksessa nykyään valita kasvipeite talviaikaan.

Korvaus on seuraavasti:
20 % peltoalasta kasvipeitteellä on 4 €/ha
40 % on 18 €/ha
60 % on 36 €/ha
80 % on 54 €/ha
Nämä tuet koskevat kohdentamisaluetta ja myös muita viljelykasveja kuin kuminaa voidaan sisällyttää kasvipeitteeseen.