Koska ympäristötukea on muutettu 2015, on myös kuminan viljavuustutkimusta koskevia säännöksiä muutettu. Nykyään riittää kuminaviljelylohkojen viljavuustutkimus joka viides vuosi, samoin kuin muiden kasvien osalta. Aikaisemmin maanäyte piti ottaa joka kolmas vuosi.