Aktuellt

12.08.15

Att tänka på inför tröskningen: - rengör transportkärrorna före tröskningen påbörjas....

12.06.15

Senkor SC 600 och Stomp har fått Minor Use-tillstånd att användas i kummin under...

2.06.15

Meddelande till dem som har skördekummin: Om det förekommer kvickrot i kumminodlingen,...

7.05.15

När man odlar kummin kan man inte längre välja limfällor (uppföljning av skadedjur) som...

24.04.15

Eftersom miljöstödet har ändrats 2015 har också reglerna kring markkartering för kummin...