Eftersom miljöstödet har ändrats 2015 har också reglerna kring markkartering för kummin ändrats. Numera räcker det att skiften med kummin markkarteras vart 5:e år i likhet med andra växter. Tidigare skulle jordprov tas vart 3:e år.