Bästa möjligheten att få fröogräsen bekämpade i kummin är under insåningsåret. Under skördeåren är möjligheterna kraftigt begränsade beroende på att enbart Goltix får användas men även för att ogräsen blir fort motståndskraftiga.

Om fröogräsen bekämpas under skördeåret med Goltix är användningsmängden 0,75-1,5 kg/ha. Besprutningen bör ske senast i ogräsens hjärtbladsstadie.

Senast i detta skede borde Goltix besprutas under skördeåret.