Genom att klicka på ”utsädesbeställning” kan man beställa utsäde. Samtidigt finns mera beskrivet om sorter och pris. Utsädet är certifierat och har odlats av egna utsädesodlare i Finland. Odlingarna har kontrollerats av Pro Agrias utsädesgranskare och fröna analyserats av Evira.

I år kan erbjudas 4 olika utsädessorter. I likhet med tidigare år kan Rekord, Prochan och Sylvia köpas men därtill tillkommer i år även Niederdeutcher.

Niederdeutcher odlades ganska allmänt för 6 år sedan men p.g.a. att den drösade mycket lätt, upphörde odlingen. Om man odlar Niederdeutcher bör tröskningen inledas mycket snabbt för att undvika drösning.