Välkommen på fältdag till Närpes!

Tidpunkt: Torsdag 24.8.2017 kl. 13 (samma program på finska kl.10)

Plats: Närpesvägen 200, 64230 NÄRPES
(mittemot Lidl, Tegelbruksvägen 2)

Program:
– gödslingsförsök i kummin
– kummin insått med koriander
– provrutorna presenteras av Matias Rönnqvist från Berner Växtskydd
– LUKE:s Marjo Keskitalo medverkar
– övrigt växtaktuellt
– aktuellt från packeriet, sakkunniga från Caraway Finland medverkar
– öppna portar, möjlighet att bekanta sig med packeriutrymmena

Servering! Smakprov!

Välkomna! (ingen förhandsanmälan behövs)


Provrutorna 2017
Berner har i samarbete med Caraway Finland anlagt ett flertal provrutor i Närpes mittemot Lidl. Försöken är två till antalet. I det första försöket undersöks vilket gödselmedel och vilka näringsämnen som har störst inverkan på kummin. Dels används traditionella gödselmedel men även flytande- och startgödsel används.

Det andra försöket går ut på att bedöma resultatet då olika utsädesmängder har använts. I vissa rutor sås kummin tillsammans med koriander och i vissa rutor sås kummin och koriander skilt för sig.
Provrutorna anlades 29.5-17.