EU:s omprövningskommitté beslöt i måndags (27.11.2017) att förlänga användningstillståndet för glyfosat med ytterligare 5 år. Turerna har varit många och beskeden har böljat fram och tillbaka men nu är det fastslaget att glyfosat får användas till slutet av 2022.

Glyfosat är ett viktigt bekämpningsmedel i kumminodlingen. Man kan skapa en ”ren” åker från ogräs genom att använda glyfosat före kummin anläggs. Men framförallt är det till stor nytta när kummin avslutas och man vill ha en kvickrotsfri åker efteråt.

När kvickrot och flyghavre ska bekämpas under växtperioden finns Targa Super att tillgå. Targa har just nu ett temporärt användningstillstånd men vi hoppas att det ändras till ett permanent tillstånd 2018.

Se mera information här: