När man genomför den andra besprutningen insåningsåret med blandningen Fenix 0,3 l/ha + Goltix 0,7 kg/ha + Lentagran 0,3 kg/ha, så är det normalt att bladen kan bli lite brända. Det är emellertid ingen fara så länge inte hela plantan är bränd. Finns det ännu nånting grönt kvar på plantan så fortsätter den att växa på normalt sätt och efter en tid syns inga spår av brännskador längre.

Den här plantan kommer att fortsätta växa.