Det är ännu möjligt att kontrollera förekomsten av flyghavre i kumminskiften som blev insådda i år. Då årets växtsäsong avviker på många sätt så har även flyghavren grott senare än normalt. Det kan förekomma flyghavre även på skiften som har bekämpats med Targa Super eller Agil i sommar.

(Flyghavreförekomst på skifte som blev sått 15.6 och besprutat med Targa 19.7-15.)