Kummin är på väg att börja växa! Kumminplantorna är inte känsliga för köld så det är ingen fara fastän det kommer köldgrader emellanåt. Det absolut viktigaste är att kummin inte står i vatten samtidigt som den växer. Det innebär syrebrist till rötterna med isbränna som följd. Därför är det viktigt att tjälen smälter bort fort på våren, så att smältvatten försvinner ner i marken. Det underlättar också om jordstrukturen är i skick.

Bilder från Närpes 28.3.2017