KUMMINKURSER 2018

Välkommen på kumminkurs! Kurserna är riktade till både nya och redan etablerade odlare.

I år hålls kurserna enligt följande:

TISDAG 6.2.2018 kl. 12.00-16.00 VID YA, NÄRPES (Ängskullvägen 1)
TORSDAG 8.2.2018 kl. 13.00-17.00 VID BRUSABY, KIMITO (Brusabyvägen 2)
TISDAG 13.2.2018 kl. 13.00-17.00 VID YA CAMPUS KUNGSGÅRDEN (Korsholms skolor), GAMLA VASA
(Kungsgårdsvägen 30 A)

Programmet

Vi börjar med mat: Caraway Finland bjuder
Marknadsläget för kummin: Dan Kjällberg, Caraway Finland
Bekämpning i kummin: Matias Rönnqvist, Berner
Lönsamhet: Pro Agria
Odlingsteknik: Dan Kjällberg, Caraway Finland
Aktuellt vid kumminpackeriet
Odlarens syn på kumminodling

Kom ihåg att anmäla Ert deltagande och hur många ni blir!

Kan anmälas via hemsidan:www.carawayfinland.fi/anmalning
eller via e-post:info@carawayfinland.fi
eller som textmeddelande:050-4440524
eller ring:06-2243660
Välkommen med!

Caraway Finland Ab
Dan Kjällberg