Senaste nytt om kumminmalen (27.6-17)
Kumminlarverna har ökat i antal. I Österbotten börjar det bli hög tid att bekämpa larverna om de förekommer i fälten. Sannolikt hittar man en larv där blomknoppen har dragit ihop sig något och skiftar i brunt. Det finns tyvärr ingen bekämpningströskel fastställd utan man bör bekämpa när det förekommer ett ”tillräckligt” antal larver.

En larv i tidigt stadium.

Senaste nytt om kumminmalen (21.6-17)
De första kumminlarverna har hittats i Österbotten. Det betyder att äggen har kläckts och de första larverna kryper uppåt med sikte på blomknopparna. Tidpunkten för bekämpning närmar sig således.

Använd Karate Zeon när bekämpningen görs. Ifall det ännu finns kvar av Karate WG och Cyperkill, kan även de användas.  Använd däremot inte Mavrik, såtillvida inte kumminskiftet finns invid bikupor.


Inga larver hittades idag (21.6-17). Bilden från Närpes, värme-summan 235 grader.

Allmänt
Den sammanlagda värmesumman närmar sig 200 grader och det börjar snart bli dags att bekämpa kumminmalens larver. Kumminmalen berör enbart kummin som kommer att skördas.

Besprutningen ska göras först när larverna har krupit fram. Det syns tidigast när den totala värmesumman närmar sig 200 grader. Vi rekommenderar att man före besprutning går ut i fältet och kontrollerar att larverna verkligen har krupit fram, eftersom bekämpningmedlen har dålig förebyggande verkan, enbart kontaktverkan.

Vill man kontrollera värmesumman för den egna orten, kan man skicka ett textmeddelande till nr 16161 och skriva: Lämpösumma (mellanslag) ortens namn. Svaret kommer omedelbart.

Besprutningsresultatet blir bättre om bekämpningen görs 2 gånger. Första gången när larverna har kommit fram och andra gången en vecka efteråt. Utebliven medför sannolikt utebliven skörd!

Bekämpningsmedel som kan användas:
Karate Zeon 0,05-0,075 l/ha
Cyperkill 0,1 l/ha
Turex 0,8-1,2 kg/ha (biologisk)
Bioruiskute 0,6 l/ha (biologisk)
Mavrik 0,2 l/ha (ej tillåtet förutom i närheten av bisamhällen, orsakar rester i kummin)

Vattenmängden är 200-300 l/ha. För att ytterligare förbättra effekten kan fästmedel tillsättas. Man kan även i samma tank tillsätta Targa Super för bekämpning av kvickrot och flyghavre.