Det har varit stort intresse att skriva kontrakt och så in kummin detta år. Intresset har varit så stort att vi inte kan skicka ut nya kumminkontrakt till nya odlare längre. De som redan har fått till sig sänt ett kontrakt önskar vi få tillbaka senast 28.4.2017. Det här görs för att på bästa möjliga sätt undvika överproduktion. Vi tackar för det stora intresset!

Välkommen igen att teckna kumminkontrakt 2018! Man kan redan i år förbereda kummininsådd 2018 genom att t.ex i spannmålsodling använda bredverkande bekämpningsmedel mot ogräs. Bästa förutsättningar för en lyckad kumminodling är om skiftet innehåller så små mängder som möjligt av baldersbrå och tistlar. För kvickrot finns bekämpningsmedel som kan användas i kummin.