Meddelande till dem som har skördekummin:

Om det förekommer kvickrot i kumminodlingen, rekommenderar vi definitivt bekämpning.
När kummin sorteras är kvickrot utan vidare det svåraste fröet att få bort. Vi uppskattar att sorteringssvinnet kan vara t.o.m 10% högre i ett kumminparti som innehåller stora mängder kvickrot.

Det är lättast att sortera bort kvickrot redan på åkern genom besprutning!

Bekämpningsmedel som an användas är:

  • Targa Super 2 l/ha + fästmedel, eller
  • Agil 1,25 – 1,5 l/ha, eller
  • Pilot Ultra 2 l/ha + fästmedel
  • Besprutningstidpunkt:

  • Den bästa tidpunkten infaller när det från kvickrotens jordstam börjat växa ut 2-3 cm långa vita skott. Då har kvickroten 4-6 blad och den är 20-30 cm hög
  • Ibland infaller tidpunkten samtidigt då kumminmalen kan besprutas första gången. I så fall kan båda bekämpningarna göras samtidigt. Men ibland har man blivit tvungen att köra kvickroten skilt, en eller två veckor tidigare.
  • Eftersom Targa Super och Agil upptas via bladen är det även till sin fördel att kvickrotens blad är synliga vid besprutning.

  • Meddelande till dem som sår in kummin:

    Den bästa bekämpningseffekten av kvickrot fås under insåningsåret. T.ex. under Maj månad innan kummin sås kan glyfosat bra användas. Det är dessutom billigare.