När kummin har tröskats inställer sig frågan: Ska man ännu ta en skörd av kummin eller avsluta?
Som grund för beslutet kan anses att det finns två faktorer:

1.Hur mycket ogräs fanns i kumminbeståndet före det tröskades? Och framförallt: Fanns där baldersbrå?
2.Kommer det bra med nya kumminplantor upp efter tröskningen?

Baldersbrå är det största hindret för att kunna ta en ny skörd. Och mängden baldersbrå ökar från ett år till ett annat, framförallt om baldersbrå-plantor har gått genom tröskan och frön har på det viset blivit spridna. Man kan bekämpa baldersbrå genom Matrigon men besprutningen bör göras i varmt väder. Se länk:

Ett tätt kumminbestånd innebär att ogräsen inte slipper fram så lätt. Man kan fastställa antalet plantor per m2 genom att räkna dem längs en 80 cm lång käpp som sätts vid en sårad och multiplicera med 10. Exempel: Om man hittar 12 plantor betyder det att där finns 120 plantor/m2.

För att få en tillräckligt tät kumminväxt behövs det minst 100 plantor/m2.

Här kommer tillräckligt med nya plantor.