Baldersbrå är det svåraste ogräset i kummin. När baldersbrå har blivit ”stort” är det, förutom handplockning, enbart besprutning av Matrigon som hjälper.

Att tänka på när Matrigon används:

 • Kan användas antingen insåningsåret eller
 • under skördeåret men i så fall efter tröskning.
 • Bra effekt mot tistlar, baldersbrå, smörblomma, åkerveronika och brunskära.
 • Är bladverkande.
 • Användningsmängd i kummin är 110-140 g/ha.
 • Tillsätt gärna fästmedel.
 • Får inte användas med något annat preparat.
 • Kummin bör ha minst 6-7 växtblad, förutom hjärtbladen.
 • Viktigt att temperaturen är minst 12 °C men gärna närmare 20 °C.
 • Effekten blir bättre om man kan slå baldersbrå och tistlarna 1-2 veckor före besprutning.
 • Avmejningen ska ske så att blommorna och blomknopparna avlägsnas medan man försöker bibehålla det mesta av bladen.
 • Efter besprutning med Matrigon kan kummin se lidande ut men repar sig snabbt igen. Tillväxten avstannar i 2 veckors tid.
 • Är regntåligt efter 6 timmar.
 • Det är tveksamt om effekten är tillräcklig bra mot tistlar under skördeåret eftersom bladen försvinner vid tröskningen.

Länk till Berners instruktioner (på finska):
Länk till Minor Use-tillståndet (på finska):

Ogräsens blommor och blomknoppar avlägsnas 1-2 veckor före besprutning.