Caraway Finland har tagit i bruk ett företagsnummer. Genom åtgärden hoppas vi förbättra kapaciteten att omedelbart kunna svara på telefonsamtal.

När man ringer till oss på vårt nya nummer 06 22 43 660, går samtalet först till Dan Kjällberg. Ifall han är upptagen så styrs samtalet vidare till Frida-Maria Engelholm och till sist Torbjörn Engelholm. Observera att mobilnumret till Dan fortsätter som tidigare d.v.s. 050 444 0524

Telefonsamtalet medför ingen extra kostnad.