Efter att spannmålen såtts, börjar det bli det dags att så kummin. Kummin kan sås under perioden maj-juni. Rekommenderas att man får det i marken senast kring midsommaren.
Såmaskinen ska ställas in för sådd av småfrön, så att sådjupet (1-2 cm) och utmatningen blir rätt. Det är viktigt att fröet inte far djupare än 2 cm. För att fastställa den rätta såmängden, rekommenderas att man gör ett vridprov av såmaskinen.
För att undvika att fröna trycks ihop och utmatningen blir sämre, rekommenderas att bara lite utsäde fylls på åt gången. I vissa såmaskiner finns i frölådan en roterande stång som kan mala sönder fröna, vilket innebär att utmatningshålen kan täppas till.
Kumminfröna kan normalt utmatas via såbillarna. På mjuka, mera mullrika marker kan man föra så-slangarna åt sidan och låta fröet falla direkt från lådan till marken. På torrare åkrar ska ändå kummin matas ut via såbillarna så att man drar nytta av markfukten.