När man odlar kummin kan man inte längre välja limfällor (uppföljning av skadedjur) som tillval i miljöstödet. Det betyder samtidigt att man inte längre behöver placera ut limfällor i kumminfälten. Däremot kan kummin beaktas i den areal som räknas in i växttäcke vintertid.

Ersättningen för växttäcke vintertid är följande:
20 % av åkerarealen som växttäcke ger 4 €/ha
40 % ger 18 €/ha
60 % ger 36 €/ha
80 % ger 54 €/ha
De här ersättningarna gäller för styrningsområde och även andra grödor än kummin kan räknas med i växttäcke.