Tidpunkten för tröskning börjar närmar sig, om än kraftigt försenad. Det kommer ännu att dröja ca 2 veckor innan kummin börjar tröskas i Österbotten medan det är fem före färdigt i södra Finland.
När kan man börja tröska kummin? Det är inte helt lätt att svara på, normalt brukar fukthalten vara 15-25 % under tröskning. Kummin mognar ofta ojämnt och det är därför önskvärt att man kan vänta tills allt har blivit brunt och moget. Odlar man sorterna Rekord och Prochan behöver man inte vara rädd att fröna ska börja drösa. Däremot drösar Niederdeutcher och Sylvia fortare så dem borde man tröska tidigare, kanske redan när det ännu skiftar i grönt. Normalt mognar 2:a årets skörd tidigare än första årets skörd.
Ibland kan stickor (borst) sitta fast i fröna. Det är inte helt lätt att få dem att släppa men när växtligheten att mognat mera, kan det gå bättre. Man kan också försöka att ändra farten eller inställningarna på tröskan.

Hur ska tröskan ställas in? Om inte kummin nämns i tröskans handbok, kan man följa inställningarna för rybs. Enda skillnaden är att avståndet för slagskon får för kummin ställas in på 15-20 mm framtill. Om det bara är möjligt är det bra att undvika att baldersbrå-plantor far in i tröskan eftersom dess frön sprider sig rikligt när de far genom hacken.
Kom ihåg att lyfta skärbordet högt när kummin tröskas, på så sätt kommer minsta möjliga mängd bomullsmögel med.

När kummin är tröskat är det viktigt att påbörja torkningen omedelbart. På så sätt ser man till att bakterieprocessen avstannar. Rekommenderad torkningstemperatur är +/- 50 grader, detta för att kunna bibehålla högsta möjliga oljehalt. Om det visar sig att luftströmmen är för kraftig i torken, att kummin börjar blåsa ut, kan man minska luftintaget till torken. Det är ganska normalt att en torksats tar 10 timmar att torka. Men energiförbrukningen är inte så stor eftersom torkningsluften är relativt sval. Kummin kan också torkas i kalluftstork.

Fukthalten i färdigt torkad kummin ska vara max. 11 %. Det finns en uppsjö av olika fukthaltsmätare på marknaden och de flesta har inte kummin på sina skalor. Här på packeriet använder vi en mätare av märket Wile 55. Den fungerar bra och om man känner någon som äger en sån kan man låta kalibrera sin egen mätare mot den. Vi litar inte på fuktmätare som krossar och malar. Det är oljan i kumminet som kan ge felaktig fukthalt i dessa mätare.