Targa Super 5 SC har fått specialtillstånd att få användas i kummin under skördeåren ett s.k. 120 dagars tillstånd. Sedan tidigare får det användas under insåningsåret.

Vi rekommenderar för övrigt bekämpning om det förekommer kvickrot i kummin som ska skördas. När kummin sorteras är kvickrot utan vidare det svåraste fröet att få bort.

Det är lättast att sortera bort kvickrot redan på åkern genom besprutning!

Användningsmängd:
Flyghavre: 1,5 l/ha

Kvickrot: 3 l/ha, men erfarenheter har visat att även 1,5 l/ha + fästmedel räcker för att förhindra att kvickroten bildar frön.

Vatten: 200-300 l/ha

Tidpunkt: När det har från kvickrotens jordstam börjat växa ut 2-3 cm långa vita skott. Då har kvickroten 4-6 blad och den är 20-30 cm hög.

Ibland infaller tidpunkten då både kvickroten och kumminmalen kan bekämpas samtidigt. Det har däremot inte skett under de senaste åren.

Övriga preparat som kan användas mot kvickrot under insåningsåret är Pilot, Repex och Nervure.

OBS! Agil har inte längre tillstånd att få användas i kummin!