Targa Super 5 SC har fått specialtillstånd att få användas i kummin under skördeåren ett s.k. 120 dagars tillstånd. Sedan tidigare får det användas under insåningsåret.

Vi rekommenderar för övrigt bekämpning om det förekommer kvickrot i kummin som ska skördas. När kummin sorteras är kvickrot utan vidare det svåraste fröet att få bort.

Det är lättast att sortera bort kvickrot redan på åkern genom besprutning!

Användningsmängd:
Flyghavre: 1,5 l/ha

Kvickrot: 3 l/ha, men erfarenheter har visat att även 1,5 l/ha + fästmedel räcker för att förhindra att kvickroten bildar frön.

Vatten: 200-300 l/ha

Tidpunkt: När det har från kvickrotens jordstam börjat växa ut 2-3 cm långa vita skott. Då har kvickroten 4-6 blad och den är 20-30 cm hög.

Ibland infaller tidpunkten då både kvickroten och kumminmalen kan bekämpas samtidigt. Det har däremot inte skett under de senaste åren.

OBS! Agil har inte längre tillstånd att få användas i kummin!