Att tänka på inför tröskningen:

– rengör transportkärrorna före tröskningen påbörjas. Var speciellt uppmärksam på att inga bekämpningsmedel har varit i kontakt med de kärror och transportörer som kommer att användas för kummin. Det gäller speciellt betat spannmålsutsäde.
– rekommenderas att skärbordet hålls högt när kummin tröskas. Detta för att undvika att frön av bomullsmögel kommer med i skörden. Det är i stammen som bomullsmögel förekommer.
– påbörja torkningen genast efter att kummin har tröskats. På så sätt kan man förhindra en alltför kraftig bakterieutveckling. Fuktgräns vid invägning är 11 %.
– torka inte på högre temperaturer än 45-50 grader. En högre torkningstemperatur kan medföra lägre oljehalt för kummin. Kom ihåg att kyla ordentligt efteråt, i synnerhet om det är varma dagar.
– lagra kummin torrt. Om kummin lagras i storsäckar, kom ihåg att sätta träpallar under säckarna.

Håll skärbordet högt när kummin tröskas.