Tröskningen av årets kummin har inletts och t.o.m. slutförts i södra Finland medan den inte har påbörjats ännu i Österbotten. Kummin har överlag växt bra i år varför vi förväntar oss en bättre skörd än normalt. Kumminlarverna har i vissa fall förekommit och blivit bekämpade medan den i andra fall har uteblivit.
Kummin har mognat mera ojämnt än vanligt. Om man odlar sorter som Rekord och Prochan kan man invänta mognaden av de sista gröna fröna utan risk för att de redan mogna fröna drösar, eftersom Rekord och Prochan inte drösar alls. Däremot drösar Sylvia lättare. Överlag mognar första skördeårets kummin senare än äldre växtlighet.

Otröskat skifte i Närpes 12.8-16.