Den första kumminskörden har skördats och årets första kummin togs emot vid Caraway Finland i fredags. Det levererade kumminet hade tröskats i Kimito.
Skörden är ordentligt 2 veckor försenad i år och vi får hoppas att vädret blir fördelaktigt framöver så att man ska kunna komma igång även på andra orter.