Örter som kan odlas och destilleras – Välkommen på seminarium 13.3.2018

Tidpunkt: 13.3 kl. 12.30
Lunch serveras på egen bekostnad från kl. 11.30 (före seminariet)

Plats: Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa

Då det gäller odling av kryddväxter, förädling och att erövra marknadsandelar i världen, är kummin en finländsk framgångssaga. Genom att med samarbete starta en utveckling för att ta fram nya kommersiellt intressanta örtväxter, försöker man dra nytta av olika aktörers erfarenheter.

Odlingserfarenheter och forskningsresultat presenteras på seminariet för växter vars skörd passar till oljedestillering.  Under dagen riktas fokus främst på Humle, Koriander, Krondill, ettårigt Kummin och Angelika samt växtskyddet på dessa. Därtill berörs importmöjligheter av utsäde och en ny typ av tork som passar för örter presenteras.

Seminarieprogram och anmälan görs på denna länk:
https://www.lyyti.fi/p/Yrittajyytta_tislattavista_yrteista_2320
Seminariet är gratis och anmälan görs senast 12.3.2018.

Välkommen!

Seminariet arrangeras av Naturresursinstitutets projekt: Future Crops- odling av nya växter (www-luke.fi/futurecrops) och Polar Hops –projektet: För marknaden nordligt humle från Finland tillsammans med Caraway Finland Oy.

 

Tilläggsuppgifter ges av:
Marjo Keskitalo
Specialforskare
Naturresursinstitutet Luke
Tel: 029 532 6237
marjo.keskitalo@luke.fi