Berner ordnar ett växtodlingstillfälle i Nivala på onsdag 15.3.2017 kl. 9-15. Tillfället behandlar närmast odling av kummin och oljeväxter. Medverkande är förutom Berner: Caraway Finland, Avena, Yara, Pro agria och Luke. För serveringens skull önskas anmälningar till:
jarmo.aho@berner.fi eller 0500-289078
juha-pekka.klasila@berner.fi eller 040-5793714


OBS! Tillfället är finskspråkigt!

Se programmet här (klicka)