Caraway Finland Oy Ab | Caraway Finland Skip to main content

Caraway Finland Oy Ab

Caraway Finland Oy vidareförädlar kummin från finländska kontraktsodlare. Företaget grundades 2004 av Torbjörn Engelholm och startade som ett packeri i liten skala. I takt med att kumminodlingen utökades kunde moderna maskiner anskaffas och nya verksamhetsutrymmen byggas. I dag finns en fräsch anläggning med innovativa lösningar och modern teknologi i Närpes, Österbotten. Företaget är en stor producent av kummin och har export till över 40 länder världen över. De huvudsakliga marknaderna är Europa, USA och Asien. 

På Caraway Finland sorterar och packar vi färsk kummin för försäljning. En del av kumminet pastöriseras enligt behov och på kundens önskemål. Vi utvinner också kumminolja genom destillering. Vi har valt att inrikta oss på en enda råvara och strävar efter att ge våra kontraktsodlare bästa möjliga växtrådgivning och därmed en riklig och kvalitativt god skörd. Detta tillsammans med vår moderna produktionsanläggning med senaste innovationer inom teknologi gör att vi kan garantera att varje leverans av kummin är perfekt.