Faktureringsinfo | Caraway Finland Skip to main content

Faktureringsinfo

Bästa samarbetspartner

INFORMATION OM FAKTURERINGSADRESSER

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra Fakturor i elektronisk form. Nya
faktureringsadresserna är ibruk från 1.3.2022.

eFaktura

eFakturaadress 003718749685

Operatör Maventa (003721291126)

Operatörs ID via banknätverket DABAFIHH

E-postfakturor (pdf)

18749685 [at] scan.netvisor.fl

Pappersfaktura

Caraway Finland Oy
18749685
PL 100
80020 KOLLEKTOR SCAN
FINLAND

All övrig post skall skickas till följande adress.

Caraway Finland Oy
Karosserivagen 1
64230 NARPES ST
FINLAND

Hälsningar
Caraway Finland Oy