25 kg Kepron 90 %, FI 1520-22002 | Caraway Finland Skip to main content

25 kg Kepron 90 %, FI 1520-22002

Gintaras
75,00 €

Pris: €/25 kg
3.00 €/kg

Sortegenskaper:
En relativt ny sort på marknaden, hög skördenivå och drösar minimalt.

Rekommenderad utsädesmängd: 16,8 kg/ha (grobarhet 90%, tkv 3,357 g och 450 plantor/m2). Vid direktsådd öka utsädesmängden med åtminstone 20%.

Under de senaste åren har många gånger en större utsädesmängd (=mera plantor) visat sig ge en större andra skörd. På planttätheten inverkar också andra faktorer såsom övervintring, väderomständigheter, markstruktur, skadedjur m.m

Utsädet är förpackat i 25 kg:s säckar.