Även Farmit behandlar kumminåret | Caraway Finland Skip to main content

Även Farmit behandlar kumminåret

Även Webb-sajten Farmit beskriver kumminåret 2021.

Läs mera här! (på finska)

Här kommer samma text på svenska:

Ett lyckat år för kummin!

2021 ser ut att bli det bästa kumminåret någonsin! I skrivande stund har inte alla skördeuppgifter fåtts men allt tyder på rekordskördar. Att det finns potential i kummin vittnar medelskördar på 2.000 kg/ha om. Då är det fråga om toppskördarna, vanligare i år är att medelskörden rör sig 1.000-1.500 kg/ha.

Kumminpriset har stigit
Lönsamheten för kummin kommer att bli god i år tack vare de rekordstora skördarna men också av att priset har stigit. Att kumminpriset har stigit är en följd av att världsmarknaden börjar komma i balans dvs att utbud och efterfrågan synkroniserar bättre. I Finland odlas kummin i år på 18.500 ha, som mest odlades kummin 2018 på knappa 28.000 ha. Kumminarealerna nämns eftersom Finland är en betydande aktör på världsmarknaden, Finland står för ca 1/3 av hela världs-produktionen.

Vad beror de goda skördarna på?
Det beror på flera saker. I jämförelse med andra växter, finns det fler faktorer som påverkar resultatet för kummin. Kummin är en flerårig växt som inte ger någon skörd under insåningsåret. Omständigheterna var gynnsamma redan när kummin såddes 2020. Efter en torr, het och besvärlig månad juni växlade vädret om till en nederbördsrik juli månad. Hösten fortsatte varm och fuktig. Detta gjorde att etableringen blev lyckad och därefter följde en gynnsam vinter med ett tjockt snötäcke och en nästan obefintlig tjäle. Våren och försommaren förblev gynnsam för kummin, nederbörden och temperaturen höll passliga nivåer. Allt detta ledde till jättefina skördar även om resten av sommaren blev het och nederbördsfattig. Kummin klarar torkan bättre än de flesta andra växter tack vare sitt djupa rotsystem.

Finns det inga problem?
Jo, alltid är det något som saknas. I år ser det svagt ut med oljehalten i kummin. I skrivande stund är enbart de första analysresultaten klara, förhoppningsvis kommer oljehalten att stiga vartefter. Framför allt är det europeiska köpare som önskar en god oljehalt.
Det har även varit en besvärlig sommar för kummin som såddes i år. Det var torkan och hettan som gjorde etableringen av småfröiga växter, som kummin, besvärlig. Men det ser ut som om regnen i augusti kommer att korrigera bristerna.

Kumminkontrakt
Vem som helst som är intresserad, kan bli kumminodlare för Caraway Finland. Det ställs inga krav på odlingsarealens storlek, men det är ganska vanligt att man sår runt 10 ha.  Kummin trivs bäst på väl-kalkade skiften med dräneringen i skick. Det viktigaste man bör tänka på när man odlar kummin är att sköta om ogräsbekämpningen eftersom ogräsförekomsten är den mest begränsande faktorn för att lyckas. Det är under etableringsåret som man har bäst möjlighet att åtgärda ogräsen.

Fördelarna med att odla kummin är:

  • Säker avsättning, även mindre mängder köps.
  • Utmärkt inslag i gårdens växtföljd eftersom kummin har en uppluckrande effekt på markstrukturen, förhindrar packning, gynnar jordens mikrob-liv och humushalt.
  • Klimatvänlig: kummin är effektiv på att binda kol.
  • Kräver inte maskininvesteringar, jämnar ut arbetstoppar.
Kuva
Vide 1

Kummin blommade under perfekta förhållanden 2021.