Caraway Finland ordnar kummin- och korianderkurser | Caraway Finland Skip to main content

Caraway Finland ordnar kummin- och korianderkurser

Kumminet pris är nu rekordhögt och för finländsk koriander finns det efterfrågan ute i världen. Caraway Finland ordnar ett flertal skolningar på olika platser i Finland. Vi har ett svenskspråkigt tillfälle kvar den 22.2 på Kimito. 

Tillfällena startar med mat. För att maten skall räcka till alla, anmäl dig senast en vecka före tillfället hålls på info [at] carawayfinland.fi eller med ett textmeddelande till telefonnummer 050-4440524 och berätta om eventuella specialdieter. Till tillfället i Hyvinge så anmäler ni er till Viljelijän Berner på adressen bit.ly/Solttila

 

Kimito, Villa Lande, Engelsbyvägen 8, torsdagen den 22.2, mat mellan 12.00-13.00, program 13.00-16.00 

Svenskspråkigt tillfälle.

Kankaanpää, Kunnonlähde, Kelankaari 4, tisdagen den 5.3, mat mellan 12.00-13.00, program 13.00-16.00

Lappo, Kristillinen opisto, Siiriläntie 11-13, torsdagen den 7.3, mat mellan 12.00-13.00, program 13.00-16.00

Arrangeras i samarbete med Lantmännen Agro, Risto Kangas Oy.     

Siilinjärvi, Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, tisdagen den 12.3, mat mellan 12.00-13.00, program 13.00-16.00

Sagu, Vähäkylän Kivi-Kostila, Kollarintie 25, torsdagen den 14.3, mat mellan 17.00-18.00, program 18.00-21.00

Hyvinge, Solttilan Maja, Korpiharjuntie 241, onsdagen den 20.3, mat mellan 15.00-15.30, program 15.30-19.00

Ordnas i samarbete med Viljelijän Berner och Bayer.

 

 

Kom med och lär dig något nytt, gör ett odlingskontrakt och gör växtföljden mera varierad med lönsamma grödor!

 

Välkommen!