Fältvandring på Västankvarn 11.7 | Caraway Finland Skip to main content

Fältvandring på Västankvarn 11.7

Matias och Mark från Caraway Finland är med och förevisar försöken i koriander.

Adress: Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st (Parkeringen framför Västankvarn gårds kansli)

Välkommen på fältvandring till försöken som utförs av NSL Försök på Västankvarn. Fältvandringen arrangeras i samarbete med ProAgria Etelä-Suomi, Västankvarn Gård, företag i branschen, samt projekten Höjning av skördenivån i Nyland och VARPSI . Tillfället är tvåspråkigt. Deltagarna delas in i två grupper för att alla skall rymmas med i de busstransporter som ordnas till försöken som ligger på längre avstånd.

Program för grupp 1:

Kl. 9.00             Fältvandringen till försöksrutorna startar från Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st

 • Oljehampa, Transfarm Oy
 • Växtskydd i stråsäd med insådda fånggrödor
 • Oljeväxter, sortförsök VARPSI

Kl. 11.30           Grillkorv/Kaffepaus (vid adressen Västankvarnvägen 444, Spannmålslaboratoriet)

Kl. 12.15           Fältvandringen fortsätter

 • Fungicidjämförelsen i korn
 • Bekämpning av hönshirs
 • Koriander, Caraway Finland

Kl. 14.45           Avslutning

Program för grupp 2:

Kl. 9.00             Fältvandringen till försöksrutorna startar från Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st

 • Fungicidjämförelsen i korn
 • Bekämpning av hönshirs
 • Caraway Finland, Koriander

Kl. 11.30           Grillkorv/Kaffepaus (vid adressen Västankvarnvägen 444, Spannmålslaboratoriet)

Kl. 12.15           Fältvandringen fortsätter

 • Oljehampa, Transfarm Oy
 • Växtskydd i stråsäd med insådda fånggrödor
 • Oljeväxter, sortförsök VARPSI

Kl. 14.45           Avslutning

 

Vi ses på fältvandringen!