Utsäde 2022 | Caraway Finland Skip to main content

Utsäde 2022

Utsädet är sorterat och analyserat och klart för att beställas! Hektarkostnaden för att så kummin har kommit ner något i år eftersom fröstorleken är mindre och följaktligen behövs en något lägre kilomängd per hektar.
Utsädesrekommendationerna baserar sig på grobarheten och tusenkornsvikten. I år ger vi utsädesrekommendationen med målsättning 450 plantor/ha. Men på planttätheten inverkar också andra faktorer såsom, övervintring, väderomständigheter, skifteskondition, insekter m.m.

Följande sorter finns:
Prochan: Populär, drösar inte.
Grobarhet: 71-82 % 
Tusenkornsvikt: 2,74 g
Utsädesrekommendation (mål 450 plantor): 15-17 kg/ha
Pris (moms 0):   2,30-2,50 €/kg

Rekord: Samma egenskaper som Prochan, drösar inte.
Grobarhet: 70-80 % 
Tusenkornsvikt: 2,85-2,91 g
Utsädesrekommendation (mål 450 plantor): 16-18 kg/ha
Pris (moms 0):   2,20-2,40 €/kg

Gintaras: Något kortare växttid, bra skörd, drösar ytterst litet.
Grobarhet: 77 % 
Tusenkornsvikt: 2,57 g
Utsädesrekommendation (mål 450 plantor): 15 kg/ha
Pris (moms 0):   2,50 €/kg

Kepron: En ny sort på marknaden, verkar lovande, bra skörd, drösar minimalt.
Grobarhet: 82 % 
Tusenkornsvikt: 2,92 g
Utsädesrekommendation (mål 450 plantor): 16 kg/ha
Pris (moms 0):   2,40 €/kg

Om man direktsår rekommenderar vi att man ökar utsädesmängden med 3 kg/ha.

Utsädet är packat i 20 kg:s säckar.

Vi levererar utsäde enbart till våra kontraktsodlare som har returnerat odlingskontraktet för 2022. (ännu hinner du skriva kontrakt!)

Utsädet kan beställas från:
via telefon 06-2243660 eller 050-4440524 eller

via e-post:   
info [at] carawayfinland.fi ()
  eller
via hemsidan: 
www.carawayfinland.fi

Utsädet kan fr.o.m april hämtas från packeriet i Närpes (Karosserivägen 1), vardagar kl. 8-16 eller så kan det skickas med Posti (transportkostnad 30 €/pall).

TIPS! Passa på och beställ på samma gång även Caraway Finlands engångs-storsäckar för förvaring och transport av kommande kumminskörd! Säckens pris är 5,50 € + moms.

Kuva
Utsädessäckar

Utsäde klart för leverans.