20 kg Kepron 73 %, FI 1520-21008 | Caraway Finland Skip to main content

20 kg Kepron 73 %, FI 1520-21008

Gintaras
54,00 €

Pris: €/20 kg
2.70 €/kg

Sortegenskaper:
En relativt ny sort på marknaden, hög skördenivå och fröna drösar minimalt.

Rekommenderad utsädesmängd: 18,0 kg/ha (grobarhet 73%, tkv 2,92 g och 450 plantor/m2). Vid direktsådd öka utsädesmängden med åtminstone 20%.

Under de senaste åren har många gånger en större utsädesmängd (=mera plantor) visat sig ge en större andra skörd. På planttätheten inverkar också andra faktorer såsom övervintring, väderomständigheter, markstruktur, skadedjur m.m

Detta utsädesparti är förpackat i 20 kg:s säckar.