25 kg Gintaras 84 %, FI 1520-22007 SLUTSÅLD! | Caraway Finland Skip to main content

25 kg Gintaras 84 %, FI 1520-22007 SLUTSÅLD!

Gintaras

Sortegenskaper:
Tidig sort, hög skördenivå, drösar litet.

Rekommenderad utsädesmängd: 16,4 kg/ha (grobarhet 84%, tkv 3,064 g och 450 plantor/m2). Vid direktsådd öka utsädesmängden med åtminstone 20%.

Under de senaste åren har många gånger en större utsädesmängd (=mera plantor) visat sig ge en större andra skörd. På planttätheten inverkar också andra faktorer såsom övervintring, väderomständigheter, markstruktur, skadedjur m.m

Utsädet är förpackat i 25 kg:s säckar.