Vi söker ekologiska korianderodlare! | Caraway Finland Skip to main content

Vi söker ekologiska korianderodlare!

Det finns efterfrågan på ekologiskt odlat koriander och därför söker Caraway Finland ekologiska korianderodlare, helst från odlingszonerna 1–2.

Koriander är en ettårig kryddväxt som kräver en något längre växtperiod och behöver därför sås så tidigt som möjligt, helst inte senare än morsdag. Koriander får gärna lämna ogödslad. I synnerhet kväve försenar mognaden och rekommenderas inte.

Det är till fördel om ekologisk koriander sås på ett skifte som är så rent från ogräs som möjligt. Koriander kan ändå konkurrera med ogräsen rätt bra eftersom den sätter i gång och börjar växa ganska snabbt. I normala fall syns de första plantorna efter 1–2 veckor.

För ekologiskt odlat koriander betalar vi momsfritt 1.500 €/ton efter sortering. Koriander kan levereras i storsäckar eller i lösvikt till vår mottagning i Närpes.

Utsäde kan köpas från Caraway Finland. Pris 3 €/kg. Utsädesbehov 20–25 kg /ha.

Intresserad? Ta i så fall kontakt med Caraway Finland, 06–2243660, så berättar vi mera.

Kuva
Koriander tröskas 2016

Tröskning av koriander.

Kuva
Nytröskad koriander 2016

Nytröskad koriander!