2. Millainen lohko sopii kuminalle? | Caraway Finland Skip to main content

2. Millainen lohko sopii kuminalle?

Kumina viihtyy parhaiten hyvin kalkituilla ja ojitetuilla lohkoilla. Mahdollisuuksien mukaan tulisi vält- tää laaksojen esiintymistä lohkolla. Vesikertymiin jäävät kuminantaimet kärsivät hapenpuutteesta ja kuolevat, jos vettä ei saada ajoissa pois.

Tulisi pyrkiä löytämään lohko, jolla ei ole kovin runsaasti rikkakasveja. Hankalimmat rikkakasvit kuminalle ovat saunakukka, ohdake ja valvatti. Näiden rikkojen torjuntaan kannattaa kiinnittää huo- miota jo edellisenä vuonna esimerkiksi käyttämällä Ariane S-valmistetta. Nykyään on kuitenkin myös torjunta-aineita, jotka toimivat kuminanviljelyssä valvattia ja ohdaketta vastaan. Sen sijaan Ally Class, Mustang Forte, CDQ ja Lancelot eivät ole suositeltavia edellisenä vuonna, koska ne voivat vaikeuttaa kuminan itämistä.

Kivennäis- ja savimaat soveltuvat kuminalle parhaiten. Multamaat eivät ole yhtä hyviä, koska rikka- ruohon esiintyminen on suurempaa ja silloin maahan vaikuttava torjunta-aine toimii huonommin maissa, joissa on korkeampi multavuus. Multamaalla myös talvehtiminen voi olla heikompaa.

Paras esikasvi on vilja. Rypsi tai rapsi esikasvina lisäävät pahkahomeriskiä. Timoteitä ja muita heinä- kasveja voidaan käyttää ennen kuminaa, mutta tämä edellyttää onnistunutta glyfosaattikäsittelyä. Esikasvista riippumatta glyfosaattikäsittelyä suositellaan ennen kuminan kylvöä.