4. Kumina vuoroviljelyssä | Caraway Finland Skip to main content

4. Kumina vuoroviljelyssä

Koska kumina on monivuotinen kasvi, voi se teoriassa tuottaa satoa monena vuotena. Kuitenkin suositellaan, että ei tavoitella satoa enempää kuin kahdelle vuodelle, koska rikkaruohomäärä tavallisesti lisääntyy vuosien mittaan. Mutta jos edellytykset ovat olemassa, se tahtoo sanoa, että rikkaruohoesiintymä on vaatimatonta ja että riittävä määrä uusia taimia on tulossa, niin silloin voi tehdä korjuun vielä yhden vuoden.

Kun kumina on pellosta lopetettu, sopii erinomaisesti tämän jälkeen kylvää viljaa. Kumina on erin- omainen kasvi ennen viljaa ja sadot ovat osoittautuneet tulevan merkittävästi suuremmiksi. Erityi- sesti syysvilja sopii hyvin, koska kumina puidaan jo myöhäiskesällä. Öljykasveja, kuten rypsi ja rapsi, ei suositella ennen eikä jälkeen kuminaa, koska molemmat kantavat pahkahometta.

Kuva
Kumminplanta

Kuminan taimi kukkii kesäkuussa korjuuvuonna.

Kuva
Kumminåker

Pahkahomeen takia, mutta myös rikkaruohomäärän lisääntymisen takia pellolla, suositellaan pitä- mään taukoa vähintään 3 vuotta ennen kuin taas aloitetaan kuminalla samalla palstalla.

Viime aikoina gluteenittoman kauran viljely ja kysyntä kasvaneet Suomessa ja tällöin voi olla haasta- vaa löytää sopivia viljelykasveja, jotka sopivat yhteen kauran kanssa. Koska kumina on gluteeniton, sopii se erinomaisesti gluteenittomaan vuoroviljelyyn.