24. Kuminan tukimääräyksiä | Caraway Finland Skip to main content

24. Kuminan tukimääräyksiä

Vuoden 2020 tuet ovat seuraavat:

 

 

Tukialue

A ja B

C1

C2

Perustuki

122

108

108

Viherryttämistuki

  75

  65

  65

LFA

217

242

242

Ympäristökorvaus

200

200

200

Yleinen hehtaarituki

   -

   -

  14

YHTEENSÄ

614

615

629

Kumina lasketaan talviaikaiseen kasvipeitteisyysalaan. 20 % kasvipeitteellisyydelle saadaan 4 €/ha, 40 % kasvipeitteisyys antaa 18 €/ha, 60 % kasvipeitteisyys antaa 36 €/ha ja 80 % kasvipeitteisyys
54 €/ha.

24.1 Ympäristökorvausten lannoitusvaatimukset kuminan osalta

Ympäristökorvaus sallii typelle: (sekä kylvö- että satovuonna)

  • maks. 90 kg/ha vähämultaisilla ja multapitoisilla mailla
  • maks. 80 kg/ha runsasmultaisilla mailla
  • maks. 70 kg/ha erittäin runsasmultaisilla mailla- maks. 50 kg/ha organogeenisillä mailla

Ympäristökorvaus sallii fosforin osalta, maan viljavuusluokasta riippuen:

(sekä kylvö- että satovuonna)

- huono

-> maks. 28 kg/ha

- aika huono

-> maks. 28 kg/ha

- tyydyttävä

-> maks. 20 kg/ha

- tyydyttävä

-> maks. 12 kg/ha

- hyvä

-> maks. 8 kg/ha

- korkea

-> 0 kg/ha

  • todella korkea           -> 0 kg/ha

Fosforirajoitus perustuu siis maan viljavuusluokkaan.

24.2 Viljavuustutkimus

Kuminanviljelyssä viljavuustutkimus on tehtävä joka viides vuosi. Aikaisemmin joka kolmas vuosi.