Esipuhe | Caraway Finland Skip to main content

Esipuhe

Kuminaviljelyä perustetaan yhä enemmän Suomeen ja vuosien 2018 ja 2019 aikana kuminaa viljeltiin 27.700 ja vastaavasti 24.200 hehtaaria. Kaikki kumina, paitsi 1 %, menee vientiin 40 eri maahan koko- kuminana, jauhettuna tai sterilisoituna kuminana sekä kuminaöljyn muodossa. Suomi edustaa kaik- kiaan 28 % kuminan tuotannosta maailmassa.

Kuminan viljely ei ole vaikeaa. Mutta se vaatii enemmän huolellisuutta kuin esim. viljan viljely. Jos viljelysuosituksiamme noudatetaan, onnistuneelle kuminanviljelylle on kuitenkin hyvät edellytykset. Kuminan ottamisesta oman tilan vuoroviljelyyn on seuraavia etuja:
1. Voidaan käyttää samaa kalustoa kuin viljanviljelyssä.

2. Työhuippujen tasoittuminen (kumina kylvetään viljan jälkeen mutta puidaa aikaisemmin). 3.Monivuotinen kasvi = vähemmän työtunteja ja pienempi konekustannus.
4. Vaatii vähemän tilaa (volyymiä).
5. Hyvä esikasviarvo (sopii erinomaisesti vuoroviljelyyn esim. viljan kanssa).

Kuminan ominaisuudet esikasvina ovat erinomaiset, koska: 1. Sen paksu juuri kuohkeuttaa maaperää syvältä.
2. Ehkäisee maan tiivistymistä.
3. Typen määrä lisääntyy maan kuohkeutuessa.

4. Parantaa humustsapainoa suuren kasvimassan ansiosta (etenkin juuri). 5. Katkaisee muiden kasvien tautiketjun.
6. Edistää mikrobien toimintaa maassa.

Kumina on myös ilmastoystävällinen kasvi sitomalla hiiltä. VTT:n tutkimusten mukaan, 24.1.2020, kolmevuotinen kuminaviljelmä sitoo 2,2 kertaa enemmän hiiltä per hehtaari maahan kuin kolme- vuotinen viljan viljely. Lähinnä siihen on syynä kaksi tekijää: kumina tuottaa suuren juurimassan ja kumina on monivuotinen.

Muun muassa yhteistyössä Viljelijän Avena Bernerin ja Luke:n kanssa tehtävän tehokkaan kehitystyön ansiosta on tällä hetkellä saatavissa toimivia torjunta-aineita rikkojen hallintaan. Lisäksi käyttömääristä ja ruiskutusajankohdista on saatavilla kokeiltua tietoa

Kehitystyö ei pääty, vaan jatkuu katkeamatta. Tiedotamme tasaisin välein kuminanviljelyn ajankohtaisista asioista kotisivullamme: www.carawayfinland.fi

Käy tutustumassa kotisivuumme!

Närpiössä huhtikuussa 2020
Caraway Finland Ab
Dan Kjällberg, tehdaspäällikkö
Karosserivägen 1
64230 NÄRPES
050-4440524
info [at] carawayfinland.fi