24. Stödregler för kummin | Caraway Finland Skip to main content

24. Stödregler för kummin

Stöden för 2020 är enligt följande:

Stödområde

A och B

C1

C2

Grundstöd

122

108

108

Förgröningsstöd

  75

  65

  65

LFA

212

237

237

Miljöersättning

200

200

200

Allmänt hektarstöd

  -

   -

   -

TOTALT

609

610

610

 

Kummin kan räknas in i arealen för växttäcke vintertid. För 20 % växttäcke erhålls 4 €/ha, 40 % växttäcke ger 18 €/ha, 60 % växttäcke ger 36 €/ha och 80 % växttäcke ger 54 €/ha.

24.1 Maximala gödselgivor enligt miljöersättningens krav:

Miljöersättningen tillåter kvävegödsling: (både insånings- och skördeår)

-  max. 90 kg/ha för mullfattiga och mullhaltiga jordar

-  max. 80 kg/ha för mullrika jordar

-  max. 70 kg/ha för mycket mullrika jordar- max. 50 kg/ha för organogena jordar

Miljöersättningen tillåter fosforgödsling, beroende på markens bördighetsklass:

(både insånings- och skördeår)

  • dålig    -> max 28 kg/ha
  • rätt dålig -> max. 28 kg/ha - försvarligt -> max. 20 kg/ha - tillfredsställande -> max. 12 kg/ha
  • god      -> max. 8 kg/ha
  • hög      -> 0 kg/ha
  • betänkligt hög -> 0 kg/ha

Begränsningen av fosfor baserar sig således på markens bördighetsklass.

24.2 Markkartering

Vid odling av kummin ska markkartering utföras vart 5:e år. Tidigare gällde vart 3:e år.