4. Kummin i växtföljden | Caraway Finland Skip to main content

4. Kummin i växtföljden

Eftersom kummin är en mångårig växt, kan den teoretiskt producera skörd under många år. Det rekommenderas emellertid att man inte eftersträvar skörd mera än 2 år eftersom ogräsmängden vanligtvis tilltar under åren. Men om förutsättningarna tillåter dvs att ogräsförekomsten är sparsam och att en tillräcklig mängd nya plantor är på kommande, då kan man skörda ännu ett år.

Efter att kummin har avslutats, passar det utmärkt att så spannmål efteråt. Kummin är en utmärkt förväxt och spannmålsskördarna har visat sig bli väsentligt större. I synnerhet passar höstspannmål bra eftersom kummin tröskas bort redan på sensommaren. Oljeväxter såsom rybs och raps rekom- menderas inte varken före eller efter kummin eftersom båda är bärare av bomullsmögel.

Kuva
Kumminplanta

Kumminplantan blommar i juni under skördeåret.

Kuva
Kumminåker

På grund av bomullsmögel men även att mängden ogräs har ökat i åkern, rekommenderas att man håller en paus på minst 3 år innan man igen etablerar kummin på samma skifte.

På senare tid har odlingen och efterfrågan av glutenfri havre ökat i Finland och då kan det vara utmanande att hitta passande odlingsväxter som kan kombineras med havre. Eftersom kummin är glutenfri, passar den utmärkt i en glutenfri växtföljd.