10. Ogräsbekämpning under insåningsåret | Caraway Finland Skip to main content

10. Ogräsbekämpning under insåningsåret

Det är under insåningsåret som grunden för en lyckad ogräsbekämpning görs. Det bästa resultatet från ogräsbekämpningen får man genom att använda både mark- och bladverkande bekämpnings- medel. Eftersom kummin gror långsamt, t.o.m. uppemot 3 veckor, är markverkande medel i synnerhet viktiga. Effekten från dessa är bättre om besprutningen kan utföras på fuktig jord. Markverkande bekämpningsmedel ger sämre effekt på mullrika jordar.

Rekommenderas att besprutningen sker minst två gånger. Första gången ungefär 10 dagar efter sådd före kumminplantans uppkomst. Det är viktigt att kummin inte har hunnit bilda planta (före hjärt- bladsstadiet = 2 släta blad) eftersom en ung kumminplanta tål besprutning dåligt.

Andra besprutningen görs när kumminplantan har bildat ett eller två örtblad (taggigt blad). Som komplettering till kemiska besprutningar kan kummin ännu under sommaren avmejas med slåtter- maskin. Kummin klarar slåtter flera gånger under en sommar/höst.

Kuva
Ogräsbekämpning

Exempel på en lyckad ogräsbekämpning och etablering av kummin.