20. Tröskning | Caraway Finland Skip to main content

20. Tröskning

Kummin blir tröskningsfärdigt i augusti strax före eller samtidigt som tidigt korn tröskas. Mognaden sker ojämnt. Först mognar huvudblommorna högst upp men det är sidoskotten som ger största skörden. Odlar man sorter som Rekord och Prochan behöver man inte ha bråttom med tröskningen eftersom de inte drösar. Konczewicki och Niederdeutscher drösar lättare och dessa borde man börja tröska så fort det bara är möjligt. Tröskningen kan utföras med vanlig skördetröska. Tröskan kan stäl- las in efter handbokens instruktioner. Om kummin inte nämns kan rybsens inställningar användas. Tanken är att tröskan ska hantera kummin milt vilket innebär låg fart på tröskcylinder, luft och fläkt. Stickor/ svansar som sitter fast i fröna, släpper bättre vid en senare tröskning. Frön med stor förekomst av borst gör att kummin rinner dåligt. Rekommenderas att halmkupans alarm kontrolleras före trösk- ning. Fukthalten är vid tröskning vanligen mellan 15 - 25 %.

Kuva
Tröskning

Tröskningen kan inledas inom augusti månad.