5. Kummin som underväxt | Caraway Finland Skip to main content

5. Kummin som underväxt

Det rekommenderas att kummin sås ensamt utan huvudväxt. Men eftersom kummin inte ger någon skörd det första året, är det intressant att så in kummin med en annan växt som ger skörd. För att få det att fungera bör 3 saker uppfyllas:
-att huvudväxtens växttid är tillräckligt kort så att tröskningen kan utföras tidigt. Då hinner kummin

växa tillräckligt före vinterns ankomst.
-att ogräsbekämpningen kan lösas fastän det sällan hittas gemensamma bekämpningsmedel som

fungerar för båda.
- att huvudväxtens utsädesmängd minskas.
Under årens lopp har många försök gjorts och bäst har kummin fungerat med bondböna, koriander och ärter. I södra Finland har det i synnerhet fungerat bra med bondböna trots att bondböna har lång växttid. Det kan förklaras med att bondbönan blad faller bort relativt tidigt och kummin kan börja växa tack vare ljuset som slipper in. En varm och lång höst hjälper kummin att hinna växa till.

Att så kummin med koriander har också visat sig fungera bra. Men den kombinationen fungerar inte alltför långt norrut eftersom koriander har lång växttid.

Kombinationen spannmål och kummin har inte fungerat bra. Oftast hinner inte kummin växa tillräckligt efter spannmålströskningen och före vinterns ankomst.