21. Torkning | Caraway Finland Skip to main content

21. Torkning

Kummin kan antingen torkas i varmluftstork eller i kalluftstork. Kummin bör torkas omedelbart efter tröskning eftersom bakterieprocessen startar direkt och gynnas av att fröna är varma och fuktiga. Mögelangripet kummin duger inte till livsmedelsanvändning.
Därför rekommenderas att man inte tröskar mera än vad man hinner torka undan. En låg temperatur på torkningsluften (+/-50 grader) rekommenderas eftersom oljehalten bibehålls bättre. Det kan även vara skäl att strypa insugningsluften om torken har en tendens att blåsa bort kumminfrön. Det kan i sin tur innebära att torkningstemperaturen stiger för högt och ett mindre munstycke bör då användas i oljebrännaren. Även varma sensommardagar kan innebära höga torkningstemperaturer.

Fördelen med kalluftstork är att små partier är enklare att torka. Små frön kan eventuellt falla genom gallret och det kan avhjälpas genom att breda ut en fiberduk i botten. Tilläggsvärme kan med fördel användas.

Fukthaltsgränsen är 11 % men för att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att man siktar på 10 %. I slutet går torkningen snabbt och kummin kan plötsligt bli mycket torrare, till och med mot 7-8 %. Det är kvalitetsmässigt ingen nackdel förutom att kummin väger mindre eftersom det innehåller mindre vatten. Kom ihåg att kyla kummin ordentligt efteråt för att undvika att fukten slår tillbaka. I synnerhet om det är sommarvarmt ute.